หน้าแรก
สมัครเรียน ม.1
สมัครเรียน ม.4
ดูรายชื่อสมัครเรียน ม.1
ดูรายชื่อสมัครเรียน ม.4
ประกาศผลสอบ
แก้ไขข้อมูลการสมัคร
พิมพ์ใบสมัคร

สำหรับ Admin
username
password

 

มีปัญหาการใช้โปรแกรมติดต่อได้ที่ ครูวัชริน ขวัญพะงุ้น หมายเลขโทรศัพท์ 0987131386   >>> ติดต่อขอความช่วยเหลือการสมัครเรียนได้ที่คณะกรรมรับสมัครประจำวัน โทร 077557153


นักเรียนสามารถกรอกข้อมูลการมอบตัวนักเรียนได้ตั้งแต่วันที่
17-30 พฤษภาคม 2564

มอบตัว ม.1 วันที่ 29 พฤษภาคม 2564
มอบตัว ม.4 วันที่ 30 พฤษภาคม 2564

   
ขอให้นักเรียนที่สมัครเข้าเรียน ม.1 และ ม.4 เข้าร่วมกลุ่ม Face book โดยสแกน QR Code ด้านล่าง เพื่อใช้เป็นช่องทางติดต่อสื่อสาร และประสานงาน อำนวยความสะดวกให้แก่นักเรียนและผู้ปกครอง