เก็บข้อมูลไว้ในเครื่องนี้

 

พัฒนาระบบโดย : นายวัชริน ขวัญพะงุ้น
โรงเรียนครนพิทยาคม ตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร